Kulüp Tüzüğü

13/10/2021 tarihli 20211013 sayılı Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Tüzükle yürürlükten kaldırılan, Kulüp Meclisinin 14/02/2021 tarihli ve 20210214 sayılı kararı ile çıkarılan eski tüzüğe erişmek için tıklayınız.